Волинська Епархія Православної Церкви України Офіційний сайт
Головна → Волинські єпархіальні відомості
Газета «Волинські єпархіальні відомості»

Це офіційне друковане видання єпархії, яке виходить щомісяця у форматі А3 на восьми сторінках, з яких чотири – кольорові. У цьому статусі часопис засновано 5 липня 2004 р. єпископом Луцьким і Волинським Михаїлом, а зареєстровано 3 серпня того ж року Волинським управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації (Свідоцтво ВЛ № 219).

«Волинські єпархіальні відомості» публікують матеріали про діяльність правлячого архієрея, церковні події в нашому краї, подають статті богословського, історичного змісту, висвітлюють різноманітні питання православної духовності. Популярні рубрики: «З церковного календаря», «Відповідь богослова», «Святині Волині», «Волинські ікони», «Пізнаємо Біблію», «Художнє слово».

Видання можна одержати в храмах єпархії, а також передплатити в будь-якому поштовому відділенні області, починаючи з будь-якого місяця. Вартість одного примірника з доставокою – 1 грн 88 к. (без вартості приймання передплати). Індекс у поштовому каталозі обласної періодики – 91241.

Газету можна читати у форматі PDF на цьому сайті. Тут же, у розділі «Статті», розміщено основні публікації номерів, починаючи з 2015 р. Матеріали, які виходили протягом 2005–2015 рр. – на старій версії сайта.

При використанні матеріалів часопису для публікації в інших ЗМІ посилання на нього обов’язкове. Редакція не завжди поділяє позиції авторів, які несуть відповідальність за достовірність поданої інформації, та залишає за собою право редагувати матеріали або не друкувати їх зовсім. Рукописи не рецензуються і не повертаються, листування з читачами – тільки на сторінках газети.


Адреси, телефон

Вул. Градний узвіз, 1, м. Луцьк, 43025. Ел. пошта: hazeta.vyev [песик] gmail.com

Тел: (0332) 72-21-82


Редакція

Віталій Клімчук (головний редактор), Віктор Гребенюк (літературний редактор і коректор), протоієрей Віталій Собко, Олександр Більчук (верстка, ТзОВ «ІНІЦІАЛ»).


Історія

Раніше на Волині існував попередник із такою ж назвою. У середині 60-х рр. ХІХ ст. за рішенням Синоду Російської Православної Церкви всі єпархії повинні були мати свої журнали. Вони переважно з’являлися з однотипними назвами. Так із 1867 року за архієпископа Волинського і Житомирського Агафангела (Соловйова) почали виходити «Волынские епархиальные ведомости». Хоча адміністративним центром губернії був Житомир і там перебував осідок архієрея, та редакція багато літ працювала при Кременецькій семінарії, а друкували видання в Почаївській лаврі. Попервах це був щомісячник, потім періодичність збільшувалась аж до одного разу на тиждень.

У «Частині офіційній» публікувались укази, розпорядження, протоколи єпархіальних з’їздів духовенства й таке інше. У «Частині неофіційній» – з-поміж іншого вміщували різноманітні науково-популярні розвідки, етнографічні матеріали, дорожні замітки, художні твори тощо. Бувало, що кожна частина виходила окремим томом. Передплатники одержували разом із черговим номером «Волынских епархиальных ведомостей» різні додатки, а часом і книги на церковно-історичну тематику.

Кожне число видання проходило цензурування, після чого видавався дозвіл до друку. В 1917–1918 роках газета виходила під назвою «Православная Волынь» уже нарешті з україномовним додатком – «Проповідницьким листком».

Хоча «Ведомости» не раз друкували – у дусі того часу – шовіністичні й цареславні матеріали, однак редакція й дописувачі багато потрудились на Божій ниві.

Коли Волинський край, як і вся Україна, опинились по різні сторони державних кордонів, різна доля спіткала й духовну пресу. На радянській частині – Православ’я друковане слово мало недовго, на підпольській – виходили перенесена з Житомира «Православна Волинь», «Церква і нарід», «На варті» та інші.

Наприкінці 1980-х на Волині почала відроджуватись УАПЦ, відродилась і «На варті»; згодом – як офіційне видання Волинської єпархії УПЦ КП – почала виходити газета «Єдина Церква». Коли ж у 2004 році на кафедру в Луцьку було призначено єпископа Михаїла (Зінкевича), він вирішив відродити «Волинські єпархіальні відомості», які мали стати не прямими правонаступниками дореволюційних, а, скоріше, продовжувачами добрих традицій та напрацювань.

Першим головним редактором нинішньої газети став Андрій Гнатюк. Він очолював редакцію до 31 грудня 2012 р. Спочатку часопис був двоколірним й виходив на чотирьох сторінках.

Нижче подано п’ять останніх номерів часопису. Усі інші можна знайти на цій же сторінці вище, скориставшись справа меню, організованого за роками.

Сайти нашої
епархії
Сайт нашої
Церкви
Наші
банери