Волинська Епархія Православної Церкви України Офіційний сайт
Головна ДокументиДоповіді, виступиІнавгураційна промова митрополита Михаїла
Документи

Інавгураційна промова митрополита Михаїла

Насамперед, висловлюю щиру вдячність шановному пану ректору Петру Савчуку та колективу університету за оцінку моєї діяльності та присвоєння почесного звання Doctor Honoris Causa. Для мене це дуже важлива подія і велика честь отримати звання Почесного доктора Луцького Національного технічного університету.

Трансформації у сучасному суспільстві призводять до ряду змін, які зачіпають як наукову діяльність, так і особистісну, змінюючи спосіб життя та цінності покоління. Високий розвиток індустрії, масової інформації, суспільної культури посилюють соціальні зв’язки, водночас руйнують уже усталені традиційні відносини, зокрема сімейні, професійні, спільнотні та ін. Тож у сьогочасних умовах світового «прогресу» людина вже не знаходить захисту у традиційних цінностях та відносинах у рамках особистого духовного розвитку й опиняється в умовах підвищеної залежності від нестабільності в державотворенні, страху перед неминучістю кризи, невпевненості в особистих силах, урешті, від безвір’я у будь-що. А від правильного трактування людиною значення земних благ у її житті залежатиме добробут і окремої особистості, і всього суспільства, врешті – держави та формування громадянського суспільства.

Присутність церкви у науковому осередку – давня європейська традиція університетів. Історично біля витоків університету в Європі стояла саме Церква. Нині Університет представляє собою один із потужних інститутів сучасності. В свій час саме Церква забезпечила загальноєвропейський характер університетам, знявши будь-які місцеві обмеження на вільну циркуляцію знання і на переміщення студентів і викладачів по всьому простору «християнської ойкумени». Ідея університету невід’ємна від певних форм ідеалізму, яка наголошує на незалежності університету, його автономії. І втрата такої автономії просто повертає нас назад у минуле. Існує ще один аспект, від якого хочу застерегти – це розмиття ідентичності. Мені видається, вкрай важливим є зберегти та збагатити традиції й ідентичність луцького технічного вишу, до розбудови та розвитку якого причетна чимала когорта чудових фахівців та науковців, починаючи насамперед від Віктора Божидарніка, який говорив : «Насамперед ціную професіоналізм». Це завдання для усіх нас, професорсько-викладацької корпорації на чолі з високоповажним паном ректором Петром Савчуком та студентами.

Дорогі друзі. Як ієрарх Церкви я чудово розумію, що світ розвивався там, де існували університети, де існувало мислення, панували логічні категорії. А як Ваш колега, що сьогодні отримав це почесне звання професора хочу наголосити, що і Церква потрібна університетові як незамінний і унікальний співрозмовник та соратник без якого університет буде не в змозі виконувати своє завдання вільного дослідження істини в суспільно і духовно значущому питанні трансцендентного виміру Всесвіту. Стосовно цього університет потребує церкви не менше, ніж в інших аспектах церква потребує сприяння та підтримки з боку університету. Взаємодія муж університетом та церквою також виступає однією із вимог щодо інтеграції суспільства у Європу. Дана вимога знаходить своє відображення у створенні налагодженого механізму взаємодії, який надає громадянам України право на принцип світоглядного плюралізму. За рахунок такого принципу ми можемо наблизитись до суспільства відкритого типу, де релігійні установи мають право на залучення до розбудови та удосконалення освітньої системи.

З Господньої волі кожен із нас народжується у певний час на конкретній території. Тож не забуваймо, що покликання справжнього християнина – бути патріотом своєї земної Батьківщини, являти в ній образ Божий та преображати її на шляху до спасіння в Царстві Небесному. Ми не просто є сторонніми споглядачами життя, кожен із нас є співтворцем новітньої історії України. Тож маємо бути дбайливими, добрими, відповідальними і не боятись стати новаторами, адже світ змінюється і наша країна потребує молодих енергійних професіоналів своєї справи. Так, у нас багато проблем, але ми і створенні їх вирішувати, тому нехай Господь нас надихає бути щирими, люблячими та працьовитими задля розбудови і зміцнення Української Церкви й держави. Адже зміст патріотичного виховання в університеті — формування особистості, зорієнтованої на національні цінності, розбудови демократичної, незалежної української держави, дієве служіння Батьківщині, що передбачає не тільки визнання поваги і любові до всього рідного (територія, предки, мова, історія), а й дбайливого ставлення до культурних традицій Волинського краю та готовності до примноження його культурної спадщини; підготовка студентів до активної участі у виборі майбутнього місця роботи як з урахуванням власних бажань та індивідуальних здібностей, так і з урахуванням потреб Волинського регіону, готовність самовіддано працювати в ім’я і на благо України.

3 липня 2020 р.
Архів документів
Сайти нашої
епархії
Сайт нашої
Церкви
Наші
банери